Lista Podręczników do 1 klasy LOMS Karpaty Krosno

Rok szkolny dopiero się zakończył a na horyzoncie nie widać kolejnego, jednak my już teraz podajemy zainteresowanym uczniom listę podręczników do klasy pierwszej, na rok szkolny 2019\/20.

W poniższym pliku do pobrania sporządziliśmy wykaz podręczników dla uczniów klas pierwszych LOMS Karpaty Krosno, na rok szkolny 2019/20.