post

Wybrano nowy zarząd K.S. Karpaty Krosno

Podczas poniedziałkowego Walnego Zebrania członków Zarządu Klubu Sportowego Karpaty Krosno, został wybrany nowy Zarząd.

W poniedziałkowe popołudnie zaplanowani Walne Zebranie Członków Zarządu Klubu Sportowego Karpaty Krosno, oraz sympatyków biało-niebieskich.

Pierwszy termin, który został zaplanowany na godzinę 17:00 nie odbył się, gdyż na 53 członków Klubu, na sali było obecnych jedynie 11…

Po 15 minutach sytuacja personalna się nie zmieniła, jednak zgodnie ze statutem Walne zostało oficjalnie rozpoczęte.

Przebieg zebrania był standardowy, przedstawienie sytuacji finansowej Klubu, szczegółowe wyliczenie wpływów i wydatków za mijający sezon, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja osób zgromadzonych na sali, oraz wybranie nowego składu Zarządu, gdyż poprzedni kończył swoją Kadencję.

Sytuacja finansowa Klubu niestety nie uległa znaczącej zmianie i dług nadal sięga ponad 100 000 złotych z czego około 90% to zobowiązania wobec zawodników, w większości kontraktowanych jeszcze podczas Prezesury Pana Marka Penara, reszta to zadłużenie za transport i drobne zaległości innych spraw.

Klub w większości stara się działać dzięki dotacjom konkursowym z Urzędu Miasta, wsparcie sponsorskie jest na dużo niższym poziomie, jednak za każdą złotówkę bardzo dziękujemy!

Klub Sportowy Karpaty Krosno w mijających rozgrywkach sezon zakończył na 10 miejscu w ligowej tabeli, jednak wygrał klasyfikację Pro Junior System! Nagroda z tego tytułu wyniesie około 35000 złotych i ma zostać przeznaczona na inwestycję w najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, szkolonych w Karpatach.

Na samym końcu obrad został wybrany skład Zarządu na nową kadencję, czyli zbliżajace się 2 lata.
W szeregach Zarządu pozostał Bogdan Józefowicz, Władysław Sokołowski, Krzysztof Adamski i Karol Słomka, do tego grona dołączono Alicję Kossmann, Wojciecha Hejnara i Stanisława Pelca.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli kolejno: Wojciech Gonet, Zdzisłąw Rec i Sylwester Sikorski.

Zarząd też rozdzielił między sobą stanowiska, i tak Prezesem Zarządu został wybrany ponownie Bogdan Józefowicz, trzy stanowiska wiceprezesów będą piastować Alicja Kossmann, Krzysztof Adamski oraz Wojciech Hejnar, Sekretarzem został Władysław Sokołowski, a Stanisław Pelc i Karol Słomka są członkami Zarządu.

Celem na najbliższy czas jest znalezienie wsparcia finansowego płynącego od nowych sponsorów indywidualnych.